Bojíte se objednávat zboží ze zahraničí?

31. 3. 2020Články

Je přirozené, že na základě událostí posledních týdnů, máme všichni obavy z nákazy koronavirem a snažíme se vyhnout všem případným rizikům. Jsou ale obavy z přenosu nákazy prostřednictvím zboží ze zahraničí opodstatněné? Podíváme se na tuto problematiku z blízka.

Nejdřív trochu obecně

 

Jak se vlastně koronavirus přenáší? Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o takzvanou kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Obecně je mechanismus přenosu z člověka  na člověka podobný šíření chřipky.

 

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje, aby lidé dodržovali standardní pravidla, jimiž se snižuje pravděpodobnost přenosu infekčních chorob. Obecně je třeba zachovávat základní hygienu. Dále omezit kontakty s ostatními lidmi, hlavně s těmi, kteří projevují symptomy nemoci, jimiž jsou nejčastěji kýchání a kašlání. Doporučuje se udržovat vzdálenost až dva metry od ostatních.

 

Samotní výrobci nás ujišťují, že ve svých provozech dbají na zvýšená ochranná opatření a hygienu a jejich zaměstnanci jsou poučeni, aby jakékoliv příznaky onemocnění neprodleně hlásili svým ošetřujícím lékařům.

Virus mimo lidský organismus nepřežije více než několik hodin


Relevantní výzkum provedený americkým Národním ústavem pro alergie a infekční onemocnění (NIAID), který zkoumal stabilitu  nového koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19, nyní zpřesňuje informace o možnosti infekce nejen kapénkovou cestou, ale také dotykem kontaminovaných povrchů.

 

Experimenty byly provedeny v 5 různých prostředích, respektive na různých materiálech: aerosol, plast, nerezová ocel, měď a karton. Uměle vytvořený aerosol simuloval kapénky vylučované z dýchacích cest, které jsou rozptylovány do okolního vzduchu. Zvolené materiály jsou ty, kterými jsou lidé běžně obklopeni. Pomocí bayesovských regresních modelů, které zkoumají poločas rozpadu virů v různém prostředí, byla vyhodnocena stabilita viru SARS-CoV-2.

 

V aerosolu byl vir životaschopný po celou dobu experimentu, který trval tři hodiny. Vyšší stabilita viru byla zjištěna na povrchu plastu a nerezové oceli, než na povrchu mědi a kartonu.

 

Životaschopný SARS-CoV-2 byl detekovatelný na nerezové oceli a plastu i 72 hodin po aplikaci na tyto povrchy. Na mědi nebyl detekován životaschopný vir po 4 hodinách, na kartonu po 24 hodinách.

 

Podrobná studie této problematiky je zde.

Závěrem

Přeprava zásilek z Itálie trvá 2-3 dny, ze Španělska pak 3-5 dní. V případě, že dbáte na základní pravidla hygieny, jako je mytí rukou, není třeba se zbytečně obávat přenosu nákazy během manipulace s předměty dovezenými ze zahraničí.

Nezapomínejme, že i dlouhodobý stres má vliv na naši imunitu. Nalaďme se na vlnu pohody, abychom to vše ve zdraví zvládli a co nejdříve se vrátili k normálnímu životu.

NOVÝ WEB - CHYBY, RADY ZDE