Fit outy

Prečo s nami spolupracovať?

Profesionáli v odbore

Sme na trhu už viac ako 30 rokov a máme skúsenosti s komplexným poskytovaním služieb pri tvorbe a realizácii interiérových riešení.

Časová aj finančná úspora

Vďaka riešeniu komplexného projektu máme pod kontrolou jednotlivé fázy projektu aj celkový rozpočet a snažíme sa nájsť tie najlepšie vhodné riešenia.

Všetko na jednom mieste
Komunikácia prebieha priamo s nami, nemusíte riešiť desiatky rôznych dodávateľov.

Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme

DOPYTOVÝ FORMULÁR >

Fit outy

Ponúkame komplexné riešenie vašich interiérov. Naše skúsenosti v oblasti dizajnu a stavebníctva nám umožňujú poskytovať špičkové fit outy a stavebné úpravy, ktoré budú reflektovať vaše potreby. Nezáleží na tom, či potrebujete renovovať kanceláriu, byt či ďalšie priestory, náš tím odborníkov je pripravený poskytnúť vám tie najlepšie služby.

Aké služby ponúkame?


Stavebné práce

· Demolácia: Začína sa demoláciou alebo úpravami existujúcich konštrukcií podľa plánu. To zahŕňa odstránenie stien, podláh, stropov a ďalších prvkov, ktoré nevyhovujú novému designu.

· Štrukturálne Úpravy: Stavebný tím vykonáva potrebné štrukturálne úpravy podľa architektonických plánov, môže sa jednať o posilnenie nosných prvkov alebo úpravy rozvodov.

· Podlahy a Stropy: Vykonáme inštaláciu nových podláh a stropov podľa designu, zahrňujúcu výber materiálov, ich inštaláciu a dodatočné úpravy pre dosiahnutie požadovanej estetiky.


Podlahy

· Demontáž existujúcich podláh a príprava podkladu pre nové materiály.

· Inštalácia nových podlahových krytín v súlade s dizajnovými a funkčnými požiadavkami.

· Úpravy podlahových systémov vrátane vykurovania, pokládky dlažby, laminátu alebo iných materiálov.

· Dokončenie podlahy, vrátane leštenia, lakovania alebo ďalších povrchových úprav podľa dizajnových špecifikácií.

 

 


Elektroinštalácia a vodoinštalácia

· Špecializovaní technici vykonávajú nové elektroinštalácie a vodoinštalácie podľa potrieb priestoru. To zahŕňa vedenie káblov, inštaláciu svetiel a vývodov pre elektroniku.


Okenné a dverné úpravy

· Prípadné úpravy okien a dverí, vrátane inštalácie nových, opravy alebo úpravy existujúcich prvkov podľa dizajnových a funkčných požiadaviek.

 

 


Farbenie a finálne úpravy povrchov

· Steny a ďalšie povrchy sú pripravené na finálne úpravy. Vykonáva sa farbenie, tapetovanie alebo ďalšie dekoračné techniky podľa designu.


Klimatizácia a vetranie

· Inštalácia a úpravy systémov klimatizácie a vetrania pre optimálne klimatické podmienky v priestore.

 


Bezpečnostné úpravy

· Implementácia bezpečnostných opatrení, vrátane požiarnych systémov, núdzových východov a ďalších prvkov pre zaistenie bezpečnosti v priestore.


Pracovná koordinácia

· Koordinácia medzi jednotlivými remeselníkmi a odborníkmi, aby sa dosiahol efektívny postup stavebných prác a plnenie termínov.

 


Kvalitná kontrola

· Pravidelná kontrola vykonávaná stavebným dozorom a projektovým tímom zaisťuje dodržanie kvalitatívnych štandardov a zhody s plánmi.


Dokumentácia a záznamy

· Vedú sa podrobné záznamy o vykonaných stavebných prácach, ktoré slúžia na dokumentáciu priebehu a môžu byť využité pre budúcu údržbu a servis.

Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme

DOPYTOVÝ FORMULÁR >